Inilah 5 Perbuatan Perempuan yang Dicatat Zina meski Tidak Melakukannya. Nomor 2 Paling Sering

Perbuatan zina tentu termasuk kedalam kategori perbuatan dosa besar. Zina yang dibahas pada ulasan ini bukan dalam perbuatan berzina seperti yang seharusnya, melainkan jika seorang perempuan melakukan hal ini seakan ia sedang melakukan zina dan dosanya seperti dosa zina, berikut ini ulasannya :


1. Melakukan praktek dan memakan riba.
Praktek riba bukan hanya terjadi pada kalangan para pria saja. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit para perempuan terjerumus dalam riba baik sebagai yang melakukannya, pencatat, dan lain-lain. Anehnya tidak sedikit yang merasa senang dan bangga dari hasil riba.

Orang-orang tidak merasa bersalah telah melakukan praktek riba, padahal riba dosanya lebih berat dari berzina. Satu dirham memakan riba sama dengan zina 36 kali. Seorang laki-laki yang menekuni riba, dosa paling kecil seperti berzina dengan Ibu kandungnya sendiri. Jika seorang perempuan seperti berzina dengan Ayah kandungnya, Naudzubillah.

Sabda Rasulullah SAW yang artinya : “Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri” (HR. Al Hakim dan Al Baihaqi)

2. Memakai parfum supaya kaum laki-laki mencium baunya
Parfum sangat identik dengan kaum perempuan, terlebih bagi perempuan yang statusnya masih single. Meskipun para pria ada yang memakai parfum hanya sekedar untuk wangi-wangian tidak berlebihan. Bagi perempuan sendiri memakai parfum bukan hanya sekedar untuk menambah keharuman namun sudah menjurus agar kaum pria tertarik. Perempuan hanya dibenarkan memakai parfum dihadapan suaminya.

Bagaimana jika pria pada akhirnya menjadi tertarik setelah mencium bau perempuan tersebut.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya, “Wanita mana saja yang memakai parfum kemudian lewat pada suatu kaum supaya mereka mencium bau parfum itu maka perempuan itu telah berzina” (HR. An Nasa’i).

Dari hadits tersebut jelaslah sudah seorang perempuan dianggap berzina jika berperilaku demikian. Sebaiknya bagi kaum perempuan menjauhkan diri dari memakai parfum berlebihan dan membuat kaum pria tertarik.

Dari hadits lainnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya : “Wanita mana saja yang memakai parfum lalu melewati suatu kaum supaya mereka mencium bau parfum itu maka perempuan itu telah berzina” (HR. Ahmad)

3. Bersentuhan kulit dengan kaum laki-laki yang bukan mahramnya
Tidak dibenarkan seorang perempuan bersentuhan dengan seseorang yang bukan mahramnya. Tidak sedikit perempuan yang menganggap sepele hal ini. Ini termasuk kedalam perbuatan zina tangan.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya : “Zina tangan adalah dengan meraba (menyentuh)” (HR. Muslim).

Sangat dahsyat azab Allah bagi perempuan dan pria yang bersentuhan tangannya dan bukan mahram, bahkan Rasul mengatakan lebih baik tangan seseorang ditusuk dengan jarum besi.

4. Menyukai Sesama Jenis (L*sbi)
Dalam kitab Ad Daa’ wa Ad Dawaa’, Ibnu Qayyim Al Jauziyah dijelaskan perbuatan ini termasuk dalam penyakit kesucian diri yaitu menyukai sesame jenis (l*sbi). “Disebutkan dalam sebagian atsar yang marfu’: Jika seorang wanita mendatangi wanita yang lain maka keduanya adalah pezina” tulis Ibnu Qayyim.

Menurut Ibnu Qayyim, l*sbi tidak bisa disamakan atau diqiyaskan dengan homose*s karena dalam l*sbi tidak ada kemaluan yang masuk. Sehingga tidak ada hukuman hadd atas perbuatan tersebut.

Meskipun demikian, l*sbi termasuk kategori sebagaimana zina tangan, kaki, mulut, dan mata.

5. Zina anggota tubuh lainnya seperti zina telinga, mata, atau lisan
Zina ini termasuk kategori ringan jika dibandingkan dengan yang dijelaskan sebelumnya. Ini juga disebut perbuatan zina, seperti zina mata, zina telinga dan zina perkataan.

Zina mata, jika memandang lawan jenis (pria) namun membangkitkan syahwat atau berlama-lama melihat tubuh lawan jenis. Ini sudah termasuk zina. Sedangkan zina telinga mendengar ucapan yang membangkitkan syahwat. Dan zina perkataan, berbicara dengan lawan jenis dengan tidak senonoh dan syahwatnya terbangkit. Ini semua masuk kedalam kategori zina.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba (menyentuh). Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian.” (HR. Muslim)

Sahabat renungan islam, itulah lima perbuatan perempuan yang dicatat zina meski tidak melakukannya atau seakan perempuan tersebut telah melakukan zina. Bagi perempuan janganlah sampai demikian, sungguh besar dosa yang akan dipikul jika melakukan hal tersebut.

Jika bagi sahabat pernah melakukan hal tersebut, maka bertaubatlah kepada Allah SWT, karena Allah tempat satu-satunya memohon ampun dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga bermanfaat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel